Nye lederkompetencer?


Er du igang med at rekruttere en ny leder eller overvejer at forfremme en medarbejder? Rosenstand Karriere hjælper med at få afdækket lederforventning og motivation hos kandidaterne ved hjælp af Karrieremodellen. 


Kontakt mig på +4540636350 eller info@rosenstandkarriere.dk for at høre hvad jeg kan gøre for dig. Karrieremodellen 

Forstå dine kandidaters motivationer og forventninger inden du beslutter dig for at ansætte eller forfremme. 


Karrieremodellen sammenligner kandidatens karriereforventning med motiverne. Det er ikke sikkert, at forventningen om at blive leder svarer til det, som inderst inde motiverer kandidaten. Modellen består af en række spørgsmål om kandidatensom individ og om den kultur i virksomheden, som kandidaten er eller bliver en del af. Ved hjælp af spørgsmålene, når vi frem til en  rapport, som kan hjælpe kandidaten i sin fremtidige karrierevalg og som kan understøtte virksomheden i ansættelsesbeslutningen. 


Karrieremodellen inddeler karriereretninger i fire mønstre og kan være med til at sætte ord på, hvad der motiverer og engagerer kandidaten i sin karriere. Ved at have fire mønstre udfordrer modellen den traditionelle opfattelse af karriere som en lineær opstigning mod toppen. Det er derfor kun et af mønstrene, der anskuer karriereretningen som lineær. De fire mønstre er 'Eksperten', 'Den udvidende', 'Episodikeren', og altså 'Den lineære'. 


Karrieremodellen skelner mellem to forskellige niveauer: Et bevidst niveau og et ubevidst. Det bevidste niveau handler om de bevidste valg, vi træffer om vores karriere. Det ubevidste handler om de bagvedliggende bevæggrunde til at vi trives i jobbet. 


Jeg er certificeret bruger af Karrieremodellen - Decision Dynamics fra Center for ledelse. 

Om Rosenstand Karriere


Rosenstand Karriere er en konsulentvirksomhed, der assisterer virksomheder ved lederansættelser og forfremmelser. 


Rosenstand Karriere består af mig, Anita Rosenstand, der har 25 års erfaring indenfor rekruttering og HR blandt andet fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Jeg har været selvstændig med Rosenstand Rekruttering siden 2011, hvor jeg har hjulpet virksomheder med rekruttering, udførelse af erhvervsrettede tests, CFL Personality Focus Profile - 12 Factor(BtB) og Jungs Typologi(JTI).


I 2023 ændrede firmaet navn til Rosenstand Karriere, hvis formål er at understøtte virksomheders ansættelsesbeslutninger, når en ny leder skal ansættes eller forfremmes. Min opgave starter på det tidspunkt, hvor virksomheden har brug for at få afdækket forventning og motiver til om lederjobbet, kultur og kandidat passer sammen. Jeg bruger bl.a Karrieremodellen til det formål.